Künye

İmtiyaz Sahibi / Grantee

KrediBanka.net © ([email protected])

Genel Yayın Yönetmeni / Editor in Chief

Ahmet Yerli

([email protected])

Haber Müdürü / News Director

Sevinç Kaya

([email protected])

Genel Koordinatör

Tülay Tunç

([email protected])

Haber Müdürü / News Director

Neşet Ertaş

([email protected])

Editörler / Editors

Fatih Akpınar ([email protected])

Ahmet Akpınar ([email protected])

Fuat Çakmaktaş ([email protected])

Mali Müşavir / Financial Advisor

İlhan Filiz ([email protected])

İletişim ve Adres Bilgileri / Contact and Address Information

ANKARA – TÜRKİYE

kredibanka.net Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir ve bütün hakları saklıdır.